martvandewiel.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Vanmiddag, zondag, kreeg ik een email over het “faillissement van Stida”. Met mij kregen zo’n honderd andere mensen deze mail die vervolgens via “forward” weer naar honderd anderen gaat. Op dat moment is de mail wereldkundig. Omdat de inhoud zorgen baarde heb ik de inhoud van de email op mijn weblog gezet, met daarbij tot twee keer toe de nuancering: “als het allemaal waar is”.  
  Publicatie op mijn weblog leidde tot enerzijds erg veel bezoekers en anderzijds tot een reactie van de directeur van Stida. Naar aanleiding van een tweetal contacten met de directeur van Stida is mijn  conclusie is dat er pas sprake is van een faillissement als de rechter het uitgesproken heeft. De directeur van Stida heeft mij verzekerd dat er absoluut geen sprake is van een faillissement. Ger Kranendonk heeft het over een een 1-april-grap, maar het bericht kwam op 2 april binnen. Ger is wederom te simpel. Vooralsnog ga ik er van uit dat er geen problemen zijn bij Stida en het zou mij erg teleurstellen als later zou blijken dat het wel zo is. Wel is voor mij de onzekere financiële positie van Stida aanleiding om binnenkort de discussie in de Raad maar eens te voeren over de vraag hoe belangrijk wij Stida vinden en wat we daar dan voor over hebben. Tot nu toe is dat nul euro. Stida komt morgen met een officiële reactie op de mail van Metro en afgesproken is dat ik deze reactie zal weergeven op mijn weblog. Ik hoop dat de schrijvers van de mail dan ook weer reageren. Ik sta nog steeds voor de vrijheid van meningsuiting en zal ook in de toekomst berichten van deze aard publiceren op mijn weblog. Ongeacht wat mensen daarvan vinden.
  Lees meer...
  Vandaag een aantal zaken in de pers. In de Echo een verhaal over de voortgang bij coalitievorming. Prettig dat we dat als collega-raadsleden uit de media mogen vernemen.
  De SP was vanaf het begin al buitengesloten, wie niet voor ons is, is tegen ons. Verschillen in visie zijn er om te scheiden en niet om te overbruggen!, ongeacht wat de kiezer aan boodschap heeft meegegeven.  
  VVD mag meedoen omdat ze altijd zo loyaal meebestuurd hebben. Wie met ons is mag mee-eten.
   
  Interessant dat men een mensvriendelijk programma voorstaat met veel aandacht voor de ontwikkelingskansen van groepen en individuen in Zuidoost. Worden interessante discussies bij het verdelen van het welzijnsbudget. We hebben immers geld genoeg.
   
  In het Parool een voorbeeld van hoe mensvriendelijk dit DB wil optreden. Het verhaal van een bloemenman die zijn oudedagvoorziening naar de mallemoer ziet gaan. Ook al zijn er door het stadsdeel, onder verantwoordelijkheid van het DB, fouten gemaakt, deze man moet zijn kiosk afbreken en opruimen ( na 15 jaar gedoogbeleid). Portefeuillehouder Verdonk laat zich weer zien zoals we haar kennen. Meedogenloos en helder. Weg oudedagvoorziening. Procedureel misschien wel juist, maar mensvriendelijk?
   
  De geruchten gaan dat er vijf bestuurders moeten komen om iedereen tevreden te stellen. Schandalig! Ik heb wel eens een DB-er horen zeggen dat hij blij was dat ze na het vertrek van Res met zijn drieën verder gingen, verveelde hij zich niet zo! En dan nu vijf in plaats van drie. Vier zou redelijk zijn. Maar dan heeft Harrie een probleem. Uiteindelijk dreigt er een vijfde bestuurder te komen om én Harrie én de achterban tevreden te houden. Want Lourens is al gekozen tot fractievoorzitter en wat moet Harrie dan nog als er geen vijfde bestuurder komt. Door de achterdeur vertrekken kan je gezien zijn staat van dienst niet maken, terug als fractievoorzitter kun je hem als mens nu niet meer aandoen dus maar een extra budget uit de kast trekken. We hebben immers geld genoeg.
   
  Overigens heeft naar het schijnt Amma Asante bedankt voor de eer, dan toch maar met vier af doen en Leatitia in plaats van Pieter. Zou een mooi gebaar zijn naar de kiezers in Zuidoost en zal de VVD geen windeieren leggen over vier jaar. De VVD let op de centen en laat het signaal van kiezer prevaleren boven het individuele, persoonlijke belang.
   
  Lees meer...
  PvdA en VVD zijn waarschijnlijk druk bezig om een akkoord te sluiten. Ik zeg waarschijnlijk omdat het proces zich buiten mijn gezichtsveld afspeelt. En gelijk hebben ze, toch?? Waarom zou je andere partijen inzicht geven in het proces. Loosers zijn we immers, they  rule this city!
  Men is wel druk bezig om te overleggen met allerlei organisaties, die ons dan weer bijpraten over hetgeen er besproken is. Sommige mensen zijn zelfs boos dat ze uitgenodigd zijn en hebben dat ook laten weten aan de diverse raadsleden. Interessant was het om te horen dat bij sommige bijeenkomsten bepaalde organisaties sterk aanwezig waren ( recogin, ik hoop dat ze hun pleidooi voor Owusu weer eens herhaald hebben).
   
  Op zich een aardig initiatief van de PvdA om op deze wijze te laten zien dat ze willen luisteren naar bewoners en maatschappelijke organisaties. Jammer dat dat de afgelopen 4 jaar zo sporadisch gebeurd is. In die afgelopen periode nam men eerst de besluiten en dan mochten anderen en wel iets over zeggen, als het besluit maar overeind bleef. Door die ervaringen komt dit initiatief een beetje gekunsteld en doorzichtig ( niet transparant) over.
   
  Het hele gedoe doet me denken aan mijn hond. Hij had er een handje van om tijdens het eten te gaan zitten bedelen. Na een bepaalde tijd had hij door dat dat niet wenselijk was en daarom ging hij tijdens het eten demonstratief met zijn rug naar de tafel zitten, uitstralend: ik bedel niet! Je kunt je ware aard niet verloochenen door een kunstje op te voeren.
   
  In de diverse media veel aandacht voor de “partij van de Allochtonen” en de opmerkingen van Wouter Bos hierover. Uiteraard ligt het aan de pers en was het anders bedoeld. Het hoofd voorlichting en de partijvoorzitter moesten er aan te pas komen om de woorden van Bos weer in zijn verband te trekken. Doet hij eindelijk eens een heldere uitspraak en dan was het weer niet zo bedoeld.
   
  We zullen het in Zuidoost wel weer mee gaan maken en ervaren hoe goed de kandidaatstellingscommissie van de pvda haar werk heeft gedaan. Persoonlijk ben ik blij met al die nieuwe mensen en indien wenselijk zal ik ze graag met raad en daad bijstaan. Ik weiger te accepteren dat we over 4 jaar weer zitten met een groot aantal teleurgestelde allochtone ex-raadsleden, dat doet de zaak geen goed. Dit belang overstijgt het partijpolitieke belang.
   
  Daarnaast hoop ik dat de pvda echt serieus kijkt naar het invullen van diverse functies. Het kan niet zo zijn dat 2 van de 3 bestuurders wit zijn evenals de fractievoorzitter. Dit creëert een fout beeld en doet geen goed aan het integratieproces waarvan we altijd zeggen dat we dat in Zuidoost zo goed voor elkaar hebben. Vaak genoeg heeft Elvira gezegd dat we een proeftuin zijn en een voorbeeld voor de rest van Nederland, maar dat zal dan nu ook eens tot uitdrukking gebracht moeten worden.
   
  En de VVD? Ach........ 
   
  Ans Markus, getiteld "vleugellam".
   
   
   
  Lees meer...
  De politiek, maar ook de pers in Zuidoost houdt zich momenteel bezig met de vraag of en in welke mate het bestuur een afspiegeling vormt van de samenleving, maar ook van de deelraad. Dors maakte zich in de laatste raadsvergadering, maar ook in de media grote zorgen hierover.
   
  Wat is nu de kern van de discussie? De pvda heeft een gigantische overwinning gehaald die te danken is aan met name de allochtone kiezers. Deze hebben zowel landelijk als langs etnische lijnen gestemd. Ook in Zuidoost is dit het geval. Uiteraard willen deze kiezers die stemmen terug zien in de besturen van de diverse gemeenteraden en stadsdelen. Ook in Zuidoost is dit het geval.
  Dit stelt de pvda in Zuidoost voor problemen. De bestuursfuncties waren voorafgaand aan de verkiezingen al verdeeld, Elvira, Els en in geval van winst Harry ( als beloning voor jarenlange trouwe dienst) .
  Door de uitslag van de verkiezingen en dan met name de stand van zaken mbt de voorkeurstemmen komt dit onder zware druk te staan. Het ligt dan ook erg voor de hand dat de verhouding 2-1 wordt omgebogen in 1-2.
  Uiteraard zijn veel mensen van mening dat de derde DB-er vanuit de pvda Owusu moet zijn. 1222 voorkeurstemmen en volgens zijn eigen zeggen in het Parool hadden dat er nog meer kunnen zijn als de mensen zijn echte naam in plaats van zijn bijnaam kenden. Maar Ernest is van mening dat hij niet geschikt is omdat zijn taalbeheersing onvoldoende is. Op zich een goede zaak dat hij dat onderkent, maar je kunt je de vraag stellen hoe hij dan de afgelopen 4 jaar de belangen van zijn kiezers heeft kunnen behartigen en hoe hij dat in de toekomst denkt te gaan doen.
  Wouter Bos geeft in het Parool aan dat de pvda cursussen gaat geven voor nieuwe raadsleden, maar ik had niet het idee dat daar een cursus Nederlands onder viel.
   
  Overigens ware het beter geweest als men vooraf, bij het opstellen van de kandidatenlijst, de afweging gemaakt had of iemand wel of niet een goed raadslid dan wel bestuurder zou zijn. 4 jaar geleden sprak ik Harry Verzijl tijdens de campagne. We stonden te kijken naar Owusu en Harry vertrouwde mij toe dat de pvda al tijden bezig was om hem naar de pvda te halen. Toen ik daarop antwoordde dat hij vanwege zijn gebreke aan talenkennis toch geen goed raadslid kon zijn, zei Harry: “Maar hij is wel goed voor twee zetels”. Ik bedoel maar.
   
  De pvda zal nu moeten laten zien hoe serieus ze de allochtone kandidaten en kiezers nemen. Van alle stemmen die de pvda heeft gehaald is 84,5 % uitgebracht op een allochtone kandidaat, omgerekend zou dat neerkomen op 2,5 van de 3 DB-ers. Hiermee is wat mij betreft de claim op 2 niet allochtone DB-ers niet overeind te houden. Als je dat doet, heb je geen idee van de samenleving in Zuidoost en ben je niet eerlijk naar de vele allochtone kiezers.
   
  Zoals zo vaak in dit soort kwesties komt men dan met het argument van kwaliteit. Pieter Litjens maakte die link ook door de zeggen dat de VVD gaat voor kwaliteit en niet voor etniciteit. Iedereen die in deze discussie deze link legt begeeft zich op zeer glad ijs. Impliciet wordt hiermee de indruk gewekt dat leden van een etnische minderheidsgroepering geen of onvoldoende kwaliteit hebben, immers bij de discussie over witte bestuurders wordt in het algemeen deze link niet gelegd. Is de discussie gevoerd of Harry, een perfect raadslid en fractievoorzitter, wel een goed bestuurder is? Kijk naar Paul van Velthuizen, een zeer goed raadslid, maar een slecht bestuurder. Dus als je de discussie voert over kwaliteit, doe het dan met betrekking tot iedereen en geef aan welke kwaliteiten je van belang vindt voor bestuurders en raadsleden. Voer dan die openbare discussie ook over je eigen fractieleden in relatie met hun bijdrage van de afgelopen 4 jaar.
   
  Als ik op de pvda-site kijk naar de toelichtingen die gegeven worden bij de kandidaten, kom ik tot de conclusie dat ze stuk voor stuk kanjers zijn. Ook zie ik in die toelichtingen geen voorbehouden ten opzichte van bepaalde functies, anders dan dat volgens de kandidaatstellingscommissie Elvira en Els de beoogde DB-ers zijn. Kwaliteit kan dus geen issue zijn.
   
  Het woord is nu aan de pvda. Zoals de vlag er nu bijhangt, Els en Harry in het DB, Lourens fractievoorzitter met een symbolische vice-fractievoorzitter in de persoon van Owusu, slaan ze de plank mis. Het moment van afrekenen en inlossen van verkiezingsbeloftes is aangebroken! Een partij, een partij, een woord, een woord? Dan maar een extra DB-er? Welja geld genoeg in Zuidoost, men begint zich nu al in bochten te wringen. En voor wie is dan die 5e plek, iemand van Afrikaanse afkomst of iemand van Hindoestaanse afkomst?
   
  En dan de VVD. Hebben zij een rol te spelen in deze discussie? In principe is hun rol, in een coalitie, politiek gezien uitgespeeld. Wel kunnen ze een mooi gebaar maken naar de samenleving en de pvda laten zien hoe je wel met het vraagstuk van afspiegeling om gaat. Griffith heeft gekozen voor Amsterdam, woont in Zuidoost en is beschikbaar als van der Horst in het college blijft. De VVD is daardoor in de positie om de pvda voorbij te streven daar waar het gaat om die afspiegeling en kan daar politiek gezien garen bij spinnen. Kwaliteit is geen issue, maar hoe zit het tussen Elvira en Leatitia?  
   
  Lees meer...
  “En dat sommige fractievoorzitters hun partner op een van die stoelen lieten plaats nemen?”, Dat schreef ik op een eerdere log. Feitelijk klopt dat, maar het ligt genuanceerder. Dit plaats nemen is gebeurd nadat duidelijk bleek dat deze stoelen leeg bleven. In die zin is het dus niet zo dat er plaatsen van anderen onterecht bezet werden.
   
  Da’s dus weer recht gezet.  
  Iets wat ik wel volstrekt onacceptabel vind is de reactie van Lourens Burgers op mijn weblog. Deze medewerker van de SGBO/VNG, die in woord de politieke correctheid bepleit, hanteert laag bij de grondse standpunten en strategieen. Veel woorden zal ik er niet aan vuil maken, maar voor mij is hij door de mand gevallen. Als medewerker van de VNG moet hij pleiten voor bestuurlijke vernieuwing, maar privé hanteert hij de meest ouderwetse, arrogante en achterhaalde theorieën en methoden van de oude politiek. Voor meer informatie over zijn politiek correcte standpunten: zie http://www.sgbo.nl .
  Voor meer info over zijn werkelijke handelwijze lees reacties op o.a. mijn weblog. 
   
  excuses worden geaccepteerd.
  Lees meer...
  Twee dagen zonder internet en telefoon. Dat mis je wel, denk je. Vanwege een strijd tussen de KPN en Planet Internet over de vraag wie nu waar verantwoordelijk was, koste het repareren van iets wat normaal in een half uurtje moet kunnen zo’n 40 uur.
  Uiteindelijk is alles weer goed gekomen en kan ik me weer in de wondere wereld van de telefonie en het internet bewegen.
   
  Vandaag was mijn vrije dag en de zon scheen. Om te beginnen vanochtend nog zo’n uurtje in de clinch gelegen met KPN en Planet, daarna op de sportschool een uurtje of 2,5 in de clinch met loopbanden en gewichten om daarna door te gaan naar de tandarts. Mijn gebit is nu weer een plaatje zou Herman Finkers zeggen. Daarna ben ik naar het restaurant aan de Gaasperplas gegaan om met enkele fractiegenoten wat te drinken. Daar trof ik de voorzitter van het Dagelijks Bestuur en hebben we even van gedachten kunnen wisselen over de toonzetting van een bepaalde weblog en de voortgang in de besluitvorming omtrent de coalitie. Vervolgens sloot een collega-raadslid aan waarmee we over vakanties, politiek en sport hebben geboomd. Aan het einde van de middag even langs bij een zieke fractiegenoot, gebeld met een zeer gezonde fractiegenoot en dan zit de dag van de fractievoorzitter er weer op. Zojuist de eerst helft van Nederland Andorra gezien. Een aanfluiting die slagers uit Andorra. Maar het is zoals in de politiek, als een team niet wil spelen wordt het nooit een mooie wedstrijd. Het is dan vaak hopen op een eigen doelpunt.
   
  Op dit moment zit ik met enige verwondering te wachten op witte dan wel zwarte rook als het gaat om de voortgang in de coalitie. Het moet mij van het hart dat ik het allemaal wel erg lang vind duren. Dit in tegenstelling tot de woorden vanuit de PvdA-hoek dat enige haast geboden is. De essentie is volgens mij in hoeverre de PvdA bereid is om Leefbaar Zuidoost te vertrouwen en de aangeboden hand durft te accepteren. Termen als “de pvda laat zich bij een minderheidscoalitie met gedoogsteun, knevelen door Leefbaar Zuidoost”, passen in mijn visie niet bij de intentie zoals die door Leefbaar Zuidoost is uitgesproken. Ik denk dat dit een kans is om elkaar de komende 6 maanden de maat te nemen, en dat geldt dan voor twee kanten. Zijn er afspraken met elkaar te maken, gunnen we elkaar ruimte en bovenal, kunnen en mogen we met een lokale partij in zee gaan?, zijn de vragen waar het om zal gaan.
  Op dit moment is de situatie zodanig dat drie partijen een probleem hebben en dat met, of zonder, elkaar moeten oplossen. Ik heb van mijn kant een handreiking gedaan, in het belang van Zuidoost en in het belang van de bestuurlijke continuïteit in Zuidoost. Ik heb namens Leefbaar Zuidoost het woord gegeven en het is aan anderen om aan te geven in hoeverre ze ons wantrouwen of vertrouwen. De keuze die uiteindelijk gemaakt wordt is in mijn ogen geen vrijblijvende en zal een signaal naar de toekomst zijn.
   
  zo of toch maar anders? 
   
   
  Tot slot:
  Wat is het verschil tussen een trolleybus en de fractievoorzitter van het CDA?
   
   
   
   
  Een trolleybus stopt als hij de draad kwijt is.
   
  Lees meer...

   
   
  Tijdens de raadsvergadering over de actuele situatie in Zuidoost en vraag hoe nu verder heb ik namens de oppositiepartijen, maar vooral ook namens Leefbaar Zuidoost een duidelijke handreiking gedaan.
  Namens  Leefbaar Zuidoost heb ik aangegeven dat het opnieuw benoemen van een vierde bestuurder op dit moment ongewenst is, zonde van het geld en volstrekt niet productief.
  Ik heb aangegeven bereid te zijn om in het belang van Zuidoost op een inhoudelijk goede wijze steun te geven aan een minderheidscoalitie. Het is nu aan PvdA en VVD om in te gaan op die uitgestoken hand en te kiezen voor datgene wat voor Zuidoost gezien de omstandigheden het beste is. Harry Verzijl gaf in zijn eerste reactie aan dat regeren vanuit een meerderheid zijn voorkeur heeft omdat je dan weet dat je voorstellen het wel halen. Met zo’n uitspraak zet de op voorhand de oppositie al buiten spel en geef je eigenlijk aan dat je steeds op basis van het getal bepaalt wat er gebeurt en hoe dat dan gebeurt. Henk de Boer gaf zelfs aan dat een paar van zijn moties zijn aangenomen omdat hij in de coalitie zat, met andere woorden: hoe serieus wordt de oppositie dan nog genomen. Het is nu aan de PvdA en de VVD om daar antwoord op te geven.
   
  zie voor de bijdrage namens de oppositie hier
   
  zie voor de bijdrage namens Leefbaar Zuidoost hier 
   
  kortom: even niet storen
   
  Lees meer...
  Toen ik in mijn vorige log het “verhaaltje”schreef over het telefoontje van Harry, was dat een reactie op de log van Henk de Boer. Nu klopt ook mijn verhaal, want ik werd inderdaad gebeld door Harry, maar niet de Harry. Gelukkig zijn er meerdere Harry’s in de wereld en zelfs in Zuidoost. De Harry die belde is al jarenlang actief in Zuidoost en wilde wat met me delen. Altijd prettig als bewoners je op de hoogte houden.
  Afgelopen donderdag hebben we als fractie bij elkaar gezeten en de (werk)afspraken voor de komende maanden gemaakt en hebben we onze strategie weer eens tegen het licht gehouden. Het kan namelijk nooit kwaad als je jezelf op gezette tijden een spiegel voorhoudt. Doe je dat niet, dan draaf je maar door en denk je het allemaal wel prima voor elkaar te hebben. Omdat de komende maanden weer bol staan van reguliere en extra vergaderingen is het van groot belang dat er keuzes gemaakt worden. Een keuze vooral tussen aanwezig zijn bij een commissievergadering of in de buurten en bij diverse georganiseerde en ongeorganiseerde bewoners. Op zich voor ons een heldere keuze, maar dat is niet zo makkelijk gedaan. Door het terug gaan naar drie commissies komen er zoveel diverse onderwerpen aan de orde dat het noodzakelijk kan zijn om met drie mensen aanwezig te zijn. Ik persoonlijk zit veel liever tussen de mensen. Dit omdat ik het gevoel heb daar echt op mijn plaats te zijn en ook iets kan betekenen voor de mensen. In de commissie zit je als lid van de oppositie er te vaak voor spek en bonen bij. Of men hoort je aan en besluit toch gewoon wat er in de coalitie is afgesproken, of men geeft je gelijk en denkt er bij de besluitvorming weer anders over of men jat je idee. Kortom, bij deze krampachtige coalitie die opereert onder het gezag van het Dagelijks Bestuur, is voor de oppositiepartijen geen eer te behalen. Dit ondanks de politiek correcte woorden die je nog wel eens hoort over “het belang van een sterke oppositie”. Mooie woorden voor de tribune, maar in de praktijk loze woorden. Ik hoop dat de huidige coalitie van PvdA en VVD de komende maanden meer kan, wil en moet luisteren naar de oppositiepartijen, toch bij elkaar 15 geachte collega’s. Indien dat het geval zal zijn, is er sprake van een afgewogen standpuntbepaling op basis van inhoudelijke argumenten en signalen vanuit de burgers. Mooier kun je het in Amsterdam Zuidoost niet hebben.
   
  Overigens heb ik geen last van een dode krokodil die op mijn hoofd valt. Zie weblog Henk de Boer 
   
   

   
  Lees meer...
  Het eten stond te pruttelen, ik had nog even tijd om het parool te lezen. Straks naar de fractie om te praten over de toekomst. En toen belde Harry. 
  Lees meer...
  Henk de Boer vertelt vanavond op zijn weblog dat men op zoek gaat naar een nieuwe kandidaat voor het DB-lidmaatschap. Jammer dat men niet wacht met dit besluit totdat de raad aanstaande dinsdag bijeen is geweest. Wie weet komen daar vanuit de oppositie nog verrassende geluiden. 
  Lees meer...
  Categorieën
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl