martvandewiel.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Daadkracht, vertrouwen??
  Bij het opnieuw inrichten van de website van Leefbaar Zuidoost ( volgens planning op 1 september in de lucht) kwam ik een artikel uit het Parool tegen van 7 mei 2004. In dat artikel wordt melding gemaakt van het feit dat in oktober 2002 de Deelraad in overgrote meerderheid heeft besloten dat er een coffeeshop zou komen in Zuidoost.  
   
  Een besluit dat inmiddels bijna 4 jaar geleden in genomen. Op mijn vraag eind vorig jaar wanneer de coffeeshop geopend zou worden, verzekerde Elvira Sweet mij dat deze er voor de verkiezingen in maart 2006 zou zijn. In de opsmuk rondom de eerste honderd dagen van dit “daadkrachtige” Dagelijks Bestuur ben ik de coffeeshop niet tegen gekomen.
   
  Harrie Verzijl noemde de komst van deze voorziening  een mineur probleem. Ik stel vast dat dit DB niet in staat is om dit mineure probleem, een democratisch meerderheidsbesluit, binnen 4 jaar uit te voeren. Inmiddels weet ik ook weer wat een toezegging van Sweet voorstelt en maak ik me zeer grote zorgen over de rest van de besluiten die in het kader van de drugsproblematiek zijn genomen.  
   
  Overigens is het interessant om te zien hoe snel opvangvoorzieningen voor hard-drugsverslaafden wel doorgeramd worden. Maar ja daar hebben we het DB niet voor nodig.
   
  Dit onderwerp gaat niet over een coffeeshop. Dit gaat over daadkracht, rechte knieën, een vrouw een vrouw een woord een woord.  
  Waarom of waarachter verschuilt het DB zich?
   
   
   
   
   
   
   
  Uit de nota “druk met drugs”: 8 oktober 2002.
  “Rekening houdend met het voorgaande draagt de Raad het DB in samenwerking met de gemeente Amsterdam op voortvarend wijze de realisering van een vertrekkingpunt van cannabis in Zuidoost ter hand te nemen onder de genoemde voorwaarde. De locatiekeuze zal slechts na overleg met betrokken bewoners gemaakt worden.    
   
   
  Het Parool, vrijdag 7 mei 2004 Stadsdeel met reputatie van drugsparadijs heeft nog altijd geen verkooppunt van softdrugs CDA heeft de gecontroleerde verkoop steeds tegengehouden PATRICK MEERSHOEK
   
  Amsterdam - Aan drugs geen gebrek in Zuidoost, maar de opening van een coffeeshop laat al jaren op zich wachten. Deze maand spreekt de politiek opnieuw over het onderwerp.
   
  In maart van dit jaar deed de politie een inval in een woning in Zuidoost. De politie was getipt door omwonenden dat het rond de woning een komen en gaan van jongeren was. In het huis trof de politie een professionele coffeeshop aan, compleet met kassa, vitrinekasten en een handelsvoorraad van vier kilo softdrugs. Het illegale verkooppunt was in trek bij leerlingen van een nabij gelegen school. De behoefte aan een coffeeshop is klaarblijkelijk aanwezig in Zuidoost. Het blijft merkwaardig dat het stadsdeel met zijn reputatie van drugsparadijs nog altijd geen verkooppunt van softdrugs heeft. Over het gebruik hoeft niemand zich illusies te maken. Een team van de politie voert geregeld acties uit tegen de straathandel in de wijk, en komt nooit met lege handen terug. Wat de politiek betreft mag de coffeeshop er komen. Een meerderheid van de stadsdeelraad stemde in oktober 2002 voor de komst van een gecontroleerd verkooppunt. Het voorstel kreeg de steun van coalitiepartijen PvdA en GroenLinks en oppositiepartij Leefbaar Zuidoost. Fel verzet leverden de christelijke partijen, het CDA voorop. "De overheid mag het gebruik van softdrugs nooit stimuleren," verklaart fractievoorzitter Henk de Boer het geharnaste uitgangspunt van de partij. De voorstanders zijn van mening dat een coffeeshop onderdeel uitmaakt van het normale pakket voorzieningen. Daarnaast kan een verkooppunt voor softdrugs een einde maken aan de overlast, verwacht Mart van de Wiel van Leefbaar Zuidoost. "De drugs worden toch wel gebruikt. Nu vind ik lege plastic zakjes in mijn tuin. Met een streng gecontroleerde coffeeshop kunnen we een deel van de overlast wegnemen." Ook de verslavingszorg is voorstander van een verkooppunt in de wijk. "Het idee achter het gedoog-beleid is te komen tot een scheiding van soft- en harddrugs," vertelt verslavingsdeskundige Roel Kerssemaker van Jellinek Centrum. "Dat is goed voor Zuidoost. De beschikbaarheid van verschillende middelen is groot. Dat leidt in de praktijk vanzelf tot het gebruik van verschillende middelen." Kerssemaker vermoedt dat de komst van een coffeeshop nog wel even op zich laat wachten. "Ik denk dat het heel lastig wordt om een goede ondernemer te vinden die het aandurft. Het risico is levensgroot dat in een coffeeshop in Zuidoost ook harddrugs opduiken. Dat valt een exploitant niet te verwijten. Hij kan moeilijk iedere klant fouilleren bij de ingang. Maar de zaak gaat wel op slot als de politie bij een controle cocaïne of heroïne aantreft." Dat er nog geen coffeeshop is in Zuidoost, heeft vooral te maken met problemen bij de keuze van een vestigingsplaats. De bekendmaking van een lijst met mogelijke locaties, eind vorig jaar, leidde tot een storm van protest bij omwonenden. Naast het verzet uit de buurt worstelt Zuidoost ook met de
  1/2 landelijke, plaatselijke en eigen criteria voor de vestiging van een coffeeshop. Deze criteria stellen dat er geen softdrugs mogen worden verhandeld in de omgeving van woningen, buurthuizen, scholen en winkelcentra. Het pakket voorwaarden is zo streng, aldus stadsdeelvoorzitter Elvira Sweet, dat de vestiging van een coffeeshop in de praktijk onmogelijk is. Om die reden wil het bestuur de raad later deze maand voorstellen de zelf opgestelde criteria te versoepelen, zodat het bijvoorbeeld mogelijk wordt een verkooppunt in te richten in een winkelcentrum. Sweet wil niet vooruitlopen op het debat, maar schat de kans op een oplossing op vijftig procent. Het woord is, later deze maand, aan de politiek. Interessant is dat het CDA de plaats van GroenLinks in het dagelijks bestuur heeft ingenomen, waarmee binnen de coalitie alleen de PvdA echt voor een coffeeshop is. Van Hans Res, de nieuwe wethouder, is bekend dat hij bepaald geen supporter is van het gedoogbeleid. In de gemeenteraad weigerde de CDA'er onlangs het manifest te ondertekenen waarin de raad aandringt op een gecontroleerde teelt van softdrugs. Maar ook Res beseft dat het CDA in Zuidoost tijdens de onderhandelingen met de PvdA heeft afgesproken dat de coffeeshop geen breekpunt zal vormen. In ruil heeft het CDA de ruimte gekregen om tegen een voorstel te stemmen. Wellicht zal de partij proberen om de behandeling van de kwestie over de verkiezingen van 2006 te tillen. De PvdA zal daar overigens niet moeilijk over doen, laat fractievoorzitter Harry Verzijl desgevraagd weten. "De coffeeshop is voor ons een mineur onderwerp in de problematiek in Zuidoost. We doen het al jaren zonder en de wereld is bij mijn weten niet vergaan."   

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Categorieën
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl