martvandewiel.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  waar is de VVD mee bezig
  Afgelopen dinsdag was ik na enige tijd weer eens toehoorder bij de commissievergadering waarin de DB-beantwoording van vragen omtrent de Tunesiëreis aan de orde was. Voor een gedetailleerd verslag over de inhoud van de discussie verwijs ik naar de weblog van Wim Mos.
   
  Op de inhoud van het debat ga ik hier verder niet in, anders dan de opmerking dat te constateren was dat er iemand erg onrustig was, zeker toen bleek dat Wim zeer recent met twee van de drie o ffrerende   partijen had gesproken.
   
  Wat mij wel bij is gebleven en waarover ik het wil hebben is het gedrag van de VVD-fractie en met name dat van de heer Miedema. Gedurende de gehele discussie over dit onderwerp zat hij zich zichtbaar te vervelen dan wel te ergeren. Waaraan is voor mij dan de vraag.
   
  Aan de uitganspunten die ten gronslag lagen aan de houding van het DB? Immers de VVD is toch de partij die een motie indiende waarin dubbelfuncties werden afgewezen.
  De VVD is toch de partij die in haar programma schrijft dat “elk jaar nut en rendement van subsidies gemeten dient te worden, zodat subsidiegelden daar terechtkomen, waar ze het meeste en beste effect opleveren.”,
  De VVD is toch de partij die eerlijke concurrentie toejuicht ook als het gaat om welzijnsactiviteiten.
  De VVD is toch de partij waarvan de fractievoorzitter op de website het volgende zegt: “Waar de PvdA altijd al goed in was, is met geld smijten. Leuke dingen voor linkse mensen.”
  De VVD die bij de algemene beschouwingen haar gedragscode aanbood aan coalitiepartner pvda met de toelichting: “De VVD Zuidoost voorkomt belangenverstrengeling en de schijn daarvan. Wij stellen onze gedragscode ter beschikking aan geïnteresseerden. Mogelijk kan deze ter inspiratie dienen of van nut zijn bij de aanscherping van bestaande gedragsregels.
   
  Maar misschien ook de VVD die aan haar theewater voelt dat er rond de Tunesiëreis en de bouwvergunning van Verdonk en misschien ook Ballorig, CEC, enz. vele vraagtekens zijn.
  Maar misschien ook de VVD die lijdzaam toeziet als de stadsdeelvoorzitter dubbelfuncties juist toejuicht en propagandeert.
   
  Misschien verklaart dat de ergernis van Miedema, hij zit erbij en kijkt er naar, maar heeft het maar te pikken dat het gaat zoals het gaat. En niet alleen Miedema heeft te pikken dat het gaat zoals het gaat. Het geldt voor de gehele fractie die tijdens raadsvergaderingen geconfronteerd wordt met notities plus moties van haar coalitiepartner. Niets geen discussie in de commissie, niets geen overleg tussen coalitiepartijen, maar een simpel take it or leave it, wij zijn de baas.
   
  Ook een VVD die toeziet hoe hun DB-er de klappen op mag vangen en zo geleidelijk aan wordt gefileerd.
   
  “Je terugtrekken uit een coalitie doe je om politiek zwaarwegende zaken”. Zegt Pieter Litjens op de VVD-site naar aanleiding van de Tunesiëreis.
   
  Toetreden tot een coalitie doe je eveneens om zwaarwegende zaken te realiseren, zaken met betrekking tot integriteit, clientalisme, ondoorzichtige financiële constructies.
   
  Ik ben benieuwd hoe de VVD-achterban tegen de opstelling en houding van hun partij aankijkt. Hoe is de verhouding tussen wat je inlevert en wat het oplevert? Hoe groot is de kans dat je verantwoordelijk wordt gemaakt voor het falen en niet mee mag delen in de successen?  
   
  Soms moet je je knopen tellen en met de hete adem van GroenLinks in je nek kun je wel eens snel uitgeteld zijn. Hoeveel knopen wil je over houden en hoe lang laat je je achterban in de veronderstelling dat je nog genoeg knopen hebt?

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Categorieën
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl