martvandewiel.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  zijn er nog lichtpuntjes?
  Als verslag van de raasvergadering van deze maand had ik een foto geplaatst. Een reactie was in de richting van het zwarte gat van de pvda dat alles opzoog, de andere ging over het oorverdovend stille oog van de orkaan. Het kan ook het symbool zijn van een donkere toekomst, al dan niet met een lichtpuntje. Wie het weet mag het zeggen.  
   
  Waar ging het nu echt om?  
   
  Op de agenda van de raad stond het vaststellen van het SPvE E-buurt Oost. Wim Mos had in met betrekking tot dit agendapunt een tweetal moties opgesteld. Tijdens de commissievergadering had hij deze punten aangekaard, maar echte inhoudelijke reacties vanuit met name de pvda waren toen niet aan de orde. Dan dus maar via de moties een discussie en een  standpunt uitlokken.
  De moties werden aan het einde van de eerste termijn ingediend zodat de pvda, die als eerste het woord voerde niet inhoudelijk kon reageren. Het was dan ook logisch dat de woordvoerder van de pvda, Peter Bals, na beantwoording in eerste termijn een schorsing vroeg om over de moties te kunnen beraadslagen. Na de schorsing wilde de pvda overgaan tot stemming. Dat verbaasde mij hooglijk omdat men had geschorst omdat men over de moties wilde beraadslagen, maar daarna niet inhoudelijk inging op de moties. Ik vroeg de pvda dan ook of ze inhoudelijk iets over de moties te zeggen hadden. Men wilde er inhoudelijk NIET OP INGAAN. Uiteraard heb ik aangegeven dat hun handelswijze een democratieonwaardige opstelling was. Geen inhoudelijk debat aangaan, simpelweg stemmen omdat je weet dat de toch de absolute meerderheid hebt. Waarom zou je de oppositie serieus nemen, zonde van de tijd en Els Verdonk (portefeuillehouder) had toch al aangeven dat ze tegen  moeten stemmen. Overigens deed ze dit op een voor haar typische wijze. Het had te maken met de grondexploitatie en dat is een ingewikkeld onderwerp. Zo ingewikkeld zelfs dat Wim Mos op eigen initiatief een “verkorte opleiding grondexploitatie” heeft gedaan. Maar als je in een fractie zit waar men niet veel verder dan 17 wil tellen ( het aantal zetels en dus stemmen) pas je wel op om een debat aan te gaan met iemand die in middels door vriend en vijand “professor grondexploitatie” wordt genoemd.  Na enig heen en weer gepraat gaf Peter Bals aan dat hij in de vorm van een stemverklaring het standpunt zou toelichten. Een truc die vaker gebruikt wordt als de pvda geen argumenten heeft, of wenst te verkondigen. Immers bij een stemverklaring mag je NIET IN DEBAT gaan. Ik heb toen  nogmaals aangeven dit een zeer slechte zaak te vinden en het antwoord van de pvda was “het is zoals het is”. De stemming werd aangekondigd en wat denk je? ZONDER  STEMVERKLARING stemde de pvda tegen!! Met andere woorden, “het is zoals het is”. Zuidoost stevent af op een dictatuur, of is het al. En dan is diezelfde Peter Bals nog steeds erg boos is omdat ik zijn goede bedoelingen een keer ter discussie heb gesteld! Ik had meer van hem verwacht, maar het keurslijf zit blijkbaar wel erg strak.
   
  Vervolgens ontstond er later een debat over een motie van de ChristenUnie om de leges voor invalidenparkeerplaatsen omlaag te brengen naar het Amsterdamse gemiddelde. Ook nu weer een typische reactie van de pvda. De woordvoerster Muriel Dalgliesh was tegen, want dan kon je ook wel voor ouderen, zieken en wat voor specifieke groep dan ook een gratis parkeerplaats realiseren. Hoe mis kun je de plank slaan!  Het ging niet om gratis parkeren, maar om een groep mensen die op basis van een handicap een invalidenparkeerplaats aanvragen en daar dan gewoon de leges voor betalen. Deze mensen worden gescreend en na afgifte van een indicatie komen ze in aanmerking voor zo’n plaats. Ze krijgen niets en wat ze vragen hebben ze nodig om (beter) te kunnen omgaan met hun handicap in de samenleving. Maar blijkbaar was het voornemen van de pvda om alles wat ze niet zelf bedacht hadden weg te stemmen. Dus ook deze motie werd verworpen.
   
  Wat mij het meest zorgen baart is dat beide genoemde woordvoerders hoog op mijn lijstje staan/stonden van raadsleden waar je nog wel eens een inhoudelijk debat mee kunt voeren en die zelfstandig denken.
   
  Het zwarte gat was compleet. Niets van het fatsoenlijk om willen gaan met de macht, niets van het serieus nemen van de oppositie die “zo belangrijk is voor de democratie”. Als je zo omgaat met de oppositie hecht je niet aan democratie. Niets van het aantonen dat je niet arrogant bent.
  Waar blijft het tegengeluid in de pvda-fractie? Waarom steeds verschuilen achter hetgeen een aantal “leiders” vinden, waarom het jezelf aandoen dat je met plaatsvervangende schaamte op je stoel moet gaan zitten schuiven of met een benepen stemmetje moet zeggen dat je tegen een motie van de oppositie bent.  
   
  De raad werkt met een aantal werkgroepen. Ik had me laten verleiden om zitting te nemen in een tweetal werkgroep. Immers “mijn inbreng was zo belangrijk, ik had zoveel kennis en evaring”.  
   
  Mooie woorden, maar als het er in de raad op aan komt speelt dat dus niet meer mee. Wel in een werkgroep gevraagd worden om mee te werken, maar in de raad volstrekt onfatsoenlijk behandeld worden. Ik ben ervan overtuigd dat de pvda-ers die mij zo graag in werkgroepen willen hebben dat ook nog oprecht menen, maar hoe schizofreen ben je dan. Of je waardeert me omwille van kennis en ervaring, maar dan ook in de raad, of je hebt geen enkel respect voor me.  
   
  Aangezien ik er geen trek in heb me op deze goedkope manier te laten gebruiken heb ik mijn lidmaatschap van de werkgroepen beëindigd. Ik zal (misschien) in de raad wel laten horen wat ik van de resultaten van de werkgroepen vindt. Maar of men daar echt in geïnteresseerd is betwijfel ik.  
   
  Dit alles overziend kun je tot de conclusie komen dat er voor de oppositie niets te zoeken is in deze raad de komende 3 jaar. Klopt, we zullen dus als gezamenlijke oppositie naar andere vormen moeten zoeken en dan wordt het vanzelf wel maart 2010.  
   
  Hoop doet leven en misschien, heel misschien zijn er nog mensen binnen de pvda-fractie die het licht gaan zien. Dus dan toch maar de donkere horizon met hier en daar een lichtpuntje.

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Categorieën
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl