martvandewiel.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  20 Jaar, ook weemoed.

  Afgelopen dinsdag mijn laatste raadsvergadering. Na 20 jaar afscheid nemen geeft een gevoel van weemoed, maar ook een gevoel van opluchting.  

  Weemoed omdat ik een periode afsluit met mooie herinneringen, maar ook een periode met vervelende momenten.

   

   

   

   

   

  Ruud de Rooi was mijn maatje in de beginperiode. Een ongeplamuurde Amsterdammer die het hart op zijn tong had. Onze zoon noemde hem Zorro vanwege zijn lange jas en hoed. Ook dat was Ruud ten voeten uit, een Zorro, vechtend tegen onrecht. Een actievoerder in hart en Ieren.  Sportverenigingen, werkgroep vliegverkeer Bijlmermeer en de werkgroep tegen geluidshinder Gaasperdammerweg  waren zaken waar hij zich voor inzette. Ruud liet zich niet leiden door politieke correctheid, als hij iets vond zei hij dat ook. In een vergadering noemde hij onomwonden een raadslid een "mongool", toen iedereen verontwaardigd deed zei Ruud: "stelletje schijnheiligen, ik zeg wat jullie denken".  Maar Ruud ging ook op pad met een bananendoos om het afval te wegen. Dit leidde uiteindelijk tot de constatering dat Zuidoost nog ruim een miljoen gulden tegoed had van de centrale stad.

  Peter Sebek was in mijn ogen de filosofische kracht in onze partij. Peter is dagelijks bestuurder geweest, toen nog voor D66.  Over de zwart - wit discussie had hij een duidelijke mening. In een artikel in de Echo in september 1997 zei hij het als volgt: "Wij willen af van de zwart wit discussie, waarbij langs ogenschijnlijke scheidslijnen, iemand is wit of zwart, de bevolking wordt opgedeeld in groepen. De individuen binnen die groepen krijgen vervolgens allemaal dezelfde kenmerken toegedicht. Dus zwarten zijn dan per definitie arm en zwak en blanken rijk en welgesteld. ".

  Over de rol van de deelraad zei hij toen: "Om duidelijk te "maken hoe ik vind dat de problematiek in zuidoost moet worden aangepakt wil ik graag een oud Chinees spreekwoord aanhalen"iemand die honger heeft moet je geen vis geven maar een hengel, Als je hem vandaag vis geeft, moet je dat namelijk morgen weer doen. Geef je hem een hengel, dan kan hij daar zelf voor zorgen. Ik denk dat dat de taak is van de deelraad: je moet de mensen weerbaarder maken en de gelegenheid geven om zelf dingen te ondernemen."

   

  Gerard Kempers is de derde in de rij van overleden partijgenoten. Gerard, de man van kunst en cultuur, vriend van Bram Vermeulen en docent journalistiek. Gerard was de man die zich erg bezig hield met het bestuurlijk stelsel. Vooral het duale systeem had zijn voorkeur hoewel hij moet toegeven dat dat in Zuidoost een illusie was. In juni 2004 schreef hij hierover het volgende:

   Als het dualisme echt wil slagen, en ik ga ervan uit dat alle betrokkenen zich daarvoor willen inzetten, dan zal ook het DB (het college) een politieke vertaalslag moeten maken. Door a. raadsinitiatieven serieus te nemen en b. daarvoor alle medewerking te verlenen. En niet bij voorbaat de hakken in het zand te zetten en ambtenaren op te dragen om plannen en initiatieven vanuit de raad onderuit te halen. Ik zeg het misschien enigszins gechargeerd, maar in essentie is dat toch wat er dan gebeurd.Raadsleden, ook in Amsterdam Zuidoost, moeten veelal nog leren duaal te opereren, zonder bv. fractiediscipline of coalitiekettingen. Maar het DB zal ook moeten bewegen en accepteren dat de raad zelf initiatieven kan ontwikkelen en voorstellen kan doen. Daarover open en transparant in debat te gaan met de raad en niet op voorhand de boel dicht timmeren en vervolgens de hakken in het zand zetten. Ook bij bestuurders is daar, wat dualisme betreft, nog een wereld te winnen.Als het dualisme echt wil slagen, en ik ga ervan uit dat alle betrokkenen zich daarvoor willen inzetten, dan zal ook het DB (het college) een politieke vertaalslag moeten maken. Door a. raadsinitiatieven serieus te nemen en b. daarvoor alle medewerking te verlenen. En niet bij voorbaat de hakken in het zand te zetten en ambtenaren op te dragen om plannen en initiatieven vanuit de raad onderuit te halen. Ik zeg het misschien enigszins gechargeerd, maar in essentie is dat toch wat er dan gebeurd.En wat is nu het probleem? Gezichtsverlies? Raadsleden die misschien een beter idee hebben dan de bestuurders? Bang om de regie te verliezen? Het vervelend en lastig vinden om macht te delen? Doorkruist het (dubbele) agenda's?. Wil je (politiek) een dualistisch stelsel dan moet iedereen (ook het DB) zich daar constructief, open en transparant en in zekere zin zelfs kwetsbaar in opstellen. Als dualisme verwordt tot duelisme dan zijn wij op de verkeerde weg. En helaas heb ik de indruk dat het DB in Zuidoost vaker kiest voor duelisme dan voor dualisme. Raadsleden, ook in Amsterdam Zuidoost, moeten veelal nog leren duaal te opereren, zonder bv. fractiediscipline of coalitiekettingen. Maar het DB zal ook moeten bewegen en accepteren "

  Voor alle drie geldt het nummer van Bram Vermeulen: "ik heb heb steen verlegd".  

  De volgende blog zal gaan over de rechtszaken die ik en de partij hebben moeten ondergaan met betrekking tot kandidaatstellingen.

   

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Categorie├źn
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl