martvandewiel.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Mijn persoonlijke visie op een nieuwe coalitie in Zuidoost

  Mijn persoonlijke visie op de te vormen coalitie.

  Gisteren, 24-3-2014 was de eerste bijeenkomst van de gekozen commissieleden in Zuidoost. 12 Aanwezigen omdat, zoals inmiddels algemeen bekend is, de PVVA afwezig was en zal blijven.

  Op de vraag van de voorzitter, Freek Ossel, welke coalitie er zou moeten komen als gevolg van de uitslag gaf iedereen het politiek correcte antwoord. De drie grootste. Inderdaad een politiek correct antwoord omdat  eigenlijk niemand D66 ziet functioneren in het dagelijks bestuur. Gevolg is wel dat de PvdA nu in gesprek moet met D66 en op zoek moet naar een "way out".

  Gezien de antwoorden op de tweede vraag, welke drie speerpunten zijn voor uw partij belangrijk?, is die way out wel te bedenken.  Twee partijen blonken uit in een ellenlang betoog terwijl de vraag toch echt heel simpel was, welke twee speerpunten zijn voor u van belang? D66 voorman Ristie las voor uit eigen werk, lees zijn verkiezingsprogramma.  GroenLinks voorman Leeuwin gaf een uitvoerige visie op Zuidoost, kan interessant zijn, maar als antwoord op de vraag welke twee speerpunten heeft u sloeg hij de plank mis. Beide heren bleven wel in de stijl die ze de afgelopen periode aan de dag hebben gelegd, erg veel praten en bitter weinig zeggen. Dat kunnen langdurige vergaderingen van het dagelijks bestuur worden met deze heren. Gedwongen een antwoord te geven op de vraag welke twee speerpunten kwam D66 met media en communicatie.  Ik vind dat persoonlijk een zwaktebod omdat de inhoud voorop moet staan, als die er niet is valt er ook niets te communiceren of het moet gaan om het in stand houden en uitbreiden van allerlei lokale radio- en tv-stationnetjes in Zuidoost. Op zich wel passend bij een persoon die zichzelf media-man noemt.  De GroenLinks voorman, gedwongen te antwoorden, sloot zich aan bij de vorige sprekers.  Zo kennen we ze weer.

  Nee dan Tineke de Boer, OZO voorVROUW. Helder antwoord: onderwijs en dan met name het in stand houden van de flankerende projecten en burgerparticipatie, bij uitstek een taak en uitdaging voor de bestuurscommissie. Kort en bondig.

  Na de schoring kwam de pvda met de mededeling te gaan praten met GroenLinks en D66 maar gaf eveneens aan andere opties niet uit te sluiten. Daarna ontstond er nog wel een debatje over de opmerking van Tineke de Boer over de afspiegelingswens mbt het nieuwe dagelijks bestuur. Kort en bondig, drie DB-ers met een Surinaamse achtergrond is geen afspiegeling van de bevolking. Boe geroep op de tribune, maar hoe zouden die boe-roepers gereageerd hebben als het drie autochtone blanke Nederlanders zouden zijn. Ik denk dat de raadszaal te klein zou zijn. Overigens moeten we niet vergeten hoeveel Ghaneese stemmen er zijn uitgebracht op bijvoorbeeld Ama Car.

  Inhoudelijk kwamen de speerpunten van de PvdA en OZO het meest overeen. Mijn idee van de ideale coalitie is dan ook PvdA, GroenLinks en OZO. Twee vrouwen in het dagelijks Bestuur maakt meteen korte metten met de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de bestuurscommissie.

  En toch vrees ik dat het PvdA, GroenLinks en de VVD wordt, maar dan zou er dus helemaal niets veranderen in het bestuur van zuidoost terwijl iedereen in de campagne nog aangaf dat verandering noodzakelijk is. OZO in plaats van de VVD doet ook recht aan het gegeven dat 27 % van de stemmen zijn uitgebracht op lokaal gewortelde partijen. Door OZO op te nemen in de coalitie komt men in ieder geval tegemoet aan de wens van ruim 6400 kiezers in zuidoost om een lokaal tintje te geven aan het bestuur. ( ik reken cda en cu ook even mee bij de lokaal gewortelde partijen en ben er van overtuigd dat zowel de ChristenUnie als het CDA zich achter Tineke zullen scharen).

  Tineke is uitermate geschikt als bestuurder, pragmatisch, coöperatief en inhoudelijk met oor voor andere geluiden maar focus op de stip op de horizon.

  Kortom OZO moet wat mij betreft in de coalitie met Tineke als voorVROUW.

  Het is een persoonlijk mening, niet zijnde het officiële standpunt van de vereniging OZO.

   

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Categorie├źn
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl