martvandewiel.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Wat stelt de bestuurscommissie nu nog voor?


  Wat stelt de bestuurscommissie nu nog voor?

  Ik ben nu een aantal maanden uit de actieve politiek in Zuidoost en volgt de huidige ontwikkelingen weliswaar met interesse maar wel op afstand.

  Wat is die bestuurscommissie nu eigenlijk, een democratische schaamlap voor de bestuurders in de stopera, een goed betaalde bezigheidstherapie voor politiek gefrustreerden of een werkelijk democratisch platform voor burgers in Zuidoost.

  Hoe graag ik ook zou geloven en hopen dat het laatste, een democratisch platform voor de burgers van Zuidoost, de conclusie zou zijn, de signalen en mijn waarnemingen van de afgelopen maanden leiden (nog) niet tot die conclusie.

  Het begon eigenlijk al met de vorming van een coalitie, D66 de winnaar en tweede grootste in aantal werd snel afgeserveerd als coalitiepartner. Geen enkele argumentatie werd gegeven en mijn conclusie is dat deze keuze niets met inhoud te maken had, maar met het veilig stellen van een baantje voor vooral Emile Jaensch van de VVD, een zetel!! Persoonlijk ben ik blij met Emile omdat daardoor nog een beetje kwaliteit werd toegevoegd aan het Dagelijks Bestuur. Frustrerend is het om vast te moeten stellen dat een bestuurder die 4 jaar lang op zijn handen heeft gezeten en heeft gecashed dat nog eens vier jaar mag doen. Welke overwegingen, anders dan persoonlijke, daaraan ten grondslag hebben gelegen laat zich raden. De rol van de ChristenUnie was vaag. Ineens wilde ze de coalitie steunen, gedogen of hoe het ook mag heten. Ze hebben waarschijnlijk iets in de schoot geworpen gekregen voor de voedselbank maar meteen hun principiële standpunt bv met betrekking tot betaald parkeren ingeleverd. Handje klap spelen had ik niet verwacht van de ChristenUnie. Transparant was de procedure niet en als je al het vertrouwen van de burger wil winnen was dit een valse start.

  Twee vergaderingen op een avond plannen en daardoor dubbel inkomen genereren was de kop in de media. Het beeld van graaiers was daarmee gecreëerd en de wijze waarop dit in de media gemanaged en weerlegt is getuigd van groot onvermogen. Zuidoost en de bestuurscommissie stonden dus weer op achterstand.

  Vervolgens ging de bestuurscommissie als een groepje stagiaires aan de slag met de gebiedsplannen.  Immers er moest gebiedsgericht gewerkt worden.  Nu is gebiedsgericht werken niet iets wat je even doet. Dit vraagt een mindset van ambtenaren, vooral veel overleg met de mensen die in die gebieden werken en heeel veel tijd. En tijd was er niet, er moest een begroting gemaakt worden gebaseerd op onder andere die gebiedsplannen. Omdat niemand wist hoe dat zou moeten wed er weer iemand van buten ingevlogen om in ieder geval iets op papier te zetten. Coalitie en oppositie ( voor zover die nog bestaat) waren niet tevreden en wilde het dagelijks bestuur niet mandateren om het verhaal door te sturen. Gevolg een extra vergadering tijdens het reces. Deze ging niet door vanwege ontbrekend quorum. Ik was daarbij aanwezig en de wijze waarop men daarmee om ging was eigenlijk beschamend. Ja dat wisten we van te voren maar ja we moesten nu eenmaal iets doen. Vervolgens gaan ze vanavond verder en zullen dan met maximaal zes mensen besluiten over de begroting voor 2015. Geen enkele bewoner was aanwezig en ik vraag me af op welke wijze bewoners geïnformeerd worden over de vergadering van vanavond. Waar we in de vorige periodes maanden bezig waren over de begroting wordt dat nu dus in een paar uurtjes afgedaan door 6 mensen die pretenderen de bevolking van Zuidoost te vertegenwoordigen. Democratisch, draagvlak, anders besturen, pro-actief burgers betrekken. No way!

  Veel wordt afgedaan als kinderziekte en chaos in de ambtelijke organisatie. Voor een gedeelte kan dat  zo zijn, maar dan is er iets mis in het aansturen van die organisatie en dat vraagt een Dagelijks Bestuur met visie, ambitie en gedrevenheid. Tot nu toe is mijn beeld dat dat ontbreekt, men zit erbij alsof ze een dagje naar de Efteling gaan, stralen geen arbeidsvreugde uit en laten de ambtelijke organisatie, maar ook de inwoners van Zuidoost over aan hun lot.

  Kan het verkeren, misschien wel maar dat vraagt bestuurders die echt willen gaan voor een democratisch systeem en de rol van de burgers daarin serieus nemen. Er zijn voldoende mensen in Zuidoost die daarin kunnen helpen, maar dan moeten de huidige bestuurders wel over hun schaduw heen willen springen. En als dat niet lukt dan maar weer teug naar de tijd van de wijkopbouworganen en maak van het stadsdeel een uitvoeringsorganisatie met een paar goede managers.

   

  volgende keer zal ik wat meer ingaan op het gebiedsgericht werken.

   

   


  Reacties

  Rob Alberts op 30-07-2014 11:54

  In het ZuidOoster-circuit gaat het verhaal dat jij nu al weer een aantal maanden in Almer woont. Natuurlijk kun je vandaar uit ook het ZuidOoster politieke gestuntel goed volgen.

  Gebiedsgericht werken is door mij en GroenLinks jaren geleden al geintroduceerd. De treurnis tussen afwisselend tegenwerkende uitvoerende, beleidsmakende en leidinggevende ambtenaren, lokale politici en dagelijks bestuurders maakt dat ik blij ben met het verdwijnen van de stadsdeelraad. De bestuurscommisie die het  ruziende kleuterklasje heeft vervangen mag gelukkig maar beperkt  krakelen onder de strenge controle van de Gemeenteraad.

  Vreemd dat jouw nostalgie het terughalen van de wijkopbouworganen bepleit. Wil jij eigenlijk weer terug naar je roots en je loopbaan opnieuw beginnen??? Of denk jij nog steeds dat een manager hetzelfde is als een politicus of Dagelijks Bestuurder?

  Naar mijn idee is er een wereld van verschil tussen een opbouwwerker, manager, politicus en bestuurder. Het weerspreekt de democratie en voorkomt echte oplossingen op leefbaarheids gebied als deze rollen niet gescheiden zijn.

  Maar ik kijk uit naar je volgende blog om te zien wat jij te vertellen hebt.

  Vriendelijke groet,

   

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Categorieën
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl